org.python.compiler
Class Future

java.lang.Object
 extended byorg.python.compiler.Future
All Implemented Interfaces:
PythonGrammarTreeConstants

public class Future
extends Object
implements PythonGrammarTreeConstants


Field Summary
 
Fields inherited from interface org.python.parser.PythonGrammarTreeConstants
JJTADD_2OP, JJTAND_2OP, JJTAND_BOOLEAN, JJTARGLIST, JJTASSERT_STMT, JJTAUG_AND, JJTAUG_DIVIDE, JJTAUG_LSHIFT, JJTAUG_MINUS, JJTAUG_MODULO, JJTAUG_MULTIPLY, JJTAUG_OR, JJTAUG_PLUS, JJTAUG_POWER, JJTAUG_RSHIFT, JJTAUG_XOR, JJTBIDIREDGE, JJTBREAK_STMT, JJTCALL_OP, JJTCLASSDEF, JJTCOLON, JJTCOMMA, JJTCOMPARISION, JJTCOMPLEX, JJTCONTINUE_STMT, JJTDEFAULTARG, JJTDEL_STMT, JJTDICTIONARY, JJTDIV_2OP, JJTDOT_OP, JJTDOTTED_AS_NAME, JJTDOTTED_NAME, JJTELLIPSES, JJTEQUAL_CMP, JJTEVAL_INPUT, JJTEXCEPT_CLAUSE, JJTEXEC_STMT, JJTEXPR_STMT, JJTEXTRAARGLIST, JJTEXTRAARGVALUELIST, JJTEXTRAKEYWORDLIST, JJTEXTRAKEYWORDVALUELIST, JJTFILE_INPUT, JJTFLOAT, JJTFOR_STMT, JJTFPLIST, JJTFUNCDEF, JJTGLOBAL_STMT, JJTGREATER_CMP, JJTGREATER_EQUAL_CMP, JJTIF_STMT, JJTIMPORT, JJTIMPORT_AS_NAME, JJTIMPORTFROM, JJTIN_CMP, JJTINDEX_OP, JJTINT, JJTINVERT_1OP, JJTIS_CMP, JJTIS_NOT_CMP, JJTKEYWORD, JJTLAMBDEF, JJTLEFTDIREDGE, JJTLESS_CMP, JJTLESS_EQUAL_CMP, JJTLIKE, JJTLIST, JJTLIST_ITER, JJTLSHIFT_2OP, JJTMOD_2OP, JJTMUL_2OP, JJTNAME, JJTNEG_1OP, jjtNodeName, JJTNOT_1OP, JJTNOT_IN_CMP, JJTNOTEQUAL_CMP, JJTOR_2OP, JJTOR_BOOLEAN, JJTPASS_STMT, JJTPOS_1OP, JJTPOW_2OP, JJTPRINT_EXT, JJTPRINT_STMT, JJTQUESTIONM, JJTRAISE_STMT, JJTRCONTAINED, JJTRCONTAINS, JJTRETURN_STMT, JJTREXACT, JJTRIGHTDIREDGE, JJTROVERLAPS, JJTRSHIFT_2OP, JJTSINGLE_INPUT, JJTSLICE, JJTSTR_1OP, JJTSTRING, JJTSTRJOIN, JJTSUB_2OP, JJTSUITE, JJTTRY_STMT, JJTTUPLE, JJTVARARGSLIST, JJTVOID, JJTWHILE_STMT, JJTXOR_2OP
 
Constructor Summary
Future()
           
 
Method Summary
 boolean areNestedScopesOn()
           
static void checkFromFuture(SimpleNode node)
           
 void preprocessFutures(SimpleNode node, CompilerFlags cflags)
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Future

public Future()
Method Detail

preprocessFutures

public void preprocessFutures(SimpleNode node,
               CompilerFlags cflags)
            throws Exception
Throws:
Exception

checkFromFuture

public static void checkFromFuture(SimpleNode node)
              throws Exception
Throws:
Exception

areNestedScopesOn

public boolean areNestedScopesOn()